Välkommen till stödgruppsledarnas förening Sverige


Stödgruppsledarnas förening Sverige är en ideell förening som bildades i Stockholm den 18 maj 2011. Föreningen vänder sig till alla stödgruppsledare som arbetar med stödgrupper för barn och unga som bland sina anhöriga upplever/upplevt missbruk, psykisk ohälsa, sorg/dödsfall, konfliktfylld skilsmässa, våld eller som har stödgrupper för barn och unga som bor i familjehem eller som arbetar med någon annan stödgrupp för barn och unga, t ex stödgrupper för flyktingbarn mf l.


Föreningens mål är att:

  • Främja och utveckla medlemmarnas yrkeskunnighet.
  • Verka för utveckling av stödgruppen som metod och stödjande insats för barn som anhöriga och som har levt/lever i en svår livssituation.
  • Främja samarbetet mellan medlemmarna och andra yrkeskategorier för barn som anhöriga, barn som har levt/lever i en svår livssituations bästa.
  • Aktivt verka och delta i den samhälleliga debatten.


Medlem i föreningen kan du bli om du är utbildad eller verksam som stödgruppsledare i Sverige. Medlemsavgiften är 150 kr per kalenderår och medlemskapet är personligt, dvs det går inte att bli medlem som verksamhet. För att bli medlem: Skicka ett mail till oss på sglf.sverige@gmail.com med uppgifter om ditt namn och din e-postadress. Berätta också gärna i vilken stödgruppsverksamhet du arbetar och/eller vilken stödgruppsmetod du är utbildad i. Sätt sedan in medlemsavgiften på PG 618376-8, märk den med ditt namn. Så snart vi ser inbetalningen registreras du som medlem.


Kallelse till ÅRSMÖTE 2024


Årsmöte för Stödgruppsledarnas förening äger rum fredagen den 19 april kl. 10.00 digitalt via Teams.


Anmäl dig via mail till johanna.liljeblad.lycksell[a]gavle.se

Teams-länk till mötet samt årsmöteshandlingar sänds till dig via mail innan mötet.


Till årsmötet har inkommit en övrig fråga från styrelsen, se nedan:

_____________________________________________________________________________________________________


Föreningens styrelse 2023:

Ordförande: Lisa Gustafsson, Gyllingen Göteborg, lisa.gustafsson[at]gyllenkroken.se

Vice ordf. : Johanna Liljeblad Lycksell, Grinden Gävle, johanna.liljeblad_lycksell[at]gavle.se

Sekreterare: Ankie Hansson, Bona Via Göteborg, ankie.hansson[at]bonavia.se

Kassör: Helén Olsson, Childrens program, helen[at]childrensprogram.se


Ledamöter: Jan G Persson, Linköping, persson.jan.g[at]gmail.com, Jenny Winell, Eleonoragruppen Linköping, jenny.winell[at]eleonoragruppen.se, Maria Harrysdotter, Familjelotsen Östersund, maria.harrysdotter[at]ostersund.seDela den här sidan

unsplash