Stödgruppsledarnas Förening Sverige

Stödgruppsledarnas förening Sverige bildades i Stockholm                den 18 maj 2011.

Detär en ideell förening.

Föreningen arbetar i enlighet med FN :s Barnkonvention .

Föreningen vänder sig till alla stödgruppsledare som arbetar med stödgrupper för barn och unga som bland sina anhöriga upplever/upplevt missbruk, psykisk ohälsa, sorg/dödsfall, konfliktfylld skilsmässa, våld eller som har stödgrupper för barn och unga som bor i familjehem eller som arbetar med någon annan stödgrupp för barn och unga, t ex stödgrupper för flyktingbarn mf l.

 

Föreningens mål är att:

Främja och utveckla medlemmarnas yrkeskunnighet. 

Verka för utveckling av stödgruppen som metod och stödjande insats för barn som anhöriga, barn som har levt/lever i en svår livssituation.

Främja samarbetet mellan medlemmarna och andra yrkeskategorier för barn som anhöriga, barn som har levt/lever i en svår livssituations bästa.

Aktivt verka och delta i den samhälleliga debatten.

 

Verksamhetsplan 2018

Under 2018 kommer Sglf att arbeta med:

Att genomföra kartläggningen över stödgruppsverksamheter i Sverige

Att ta fram en stödgruppsledarutbildning enligt Sglf:s tidigare utbildningsdokument och enligt årsmötets riktlinjer.

Att delta i samhällsdebatten angående "Barn som anhöriga/Barn som lever i en svår livssituation".

Att anordna stödgruppsdagar 2019

Att hitta sponsorer.