Stödgruppsledarnas Förening Sverige

Stödgruppsledarnas förening Sverige bildades i Stockholm                den 18 maj 2011.

Detär en ideell förening.

Föreningen arbetar i enlighet med FN :s Barnkonvention .

Föreningen vänder sig till alla stödgruppsledare som arbetar med stödgrupper för barn och unga som bland sina anhöriga upplever/upplevt missbruk, psykisk ohälsa, sorg/dödsfall, konfliktfylld skilsmässa, våld eller som har stödgrupper för barn och unga som bor i familjehem eller som arbetar med någon annan stödgrupp för barn och unga, t ex stödgrupper för flyktingbarn mf l.

 

Föreningens mål är att:

Främja och utveckla medlemmarnas yrkeskunnighet. 

Verka för utveckling av stödgruppen som metod och stödjande insats för barn som anhöriga, barn som har levt/lever i en svår livssituation.

Främja samarbetet mellan medlemmarna och andra yrkeskategorier för barn som anhöriga, barn som har levt/lever i en svår livssituations bästa.

Aktivt verka och delta i den samhälleliga debatten.

 

Verksamhetsplan 2019

Under 2019 kommer Sglf att arbeta med:

Att sammanställa kartläggningen över stödgruppsverksamheter i Sveriges 290 kommuner

Att undersöka möjligheten att ta fram en endags vidareutbildning för redan grundutbildade stödgruppsledare

Att skapa en lättillgänglig skrift angående vad som krävs av en stödgruppsverksamhet för att den skall bli långsiktig och varaktig.

Att delta i samhällsdebatten angående "Barn som anhöriga/Barn som lever i en svår livssituation".

Att anordna stödgruppsdagar 2019 och att planera stödgruppsdagarna 2020

Att hitta sponsorer.