Sglf kartläggning över stödgruppsverksamheter i Sverige (1)

Kartläggning

STÖDGRUPPER I SVERIGE

 

KARTLÄGGNING

Stödgruppsledarnas Förening Sverige har nu genomfört en kartläggning över alla Sveriges 290 kommuner. Kommunerna har både fått ett telefonsamtal direkt till någon som känt till om stödgrupper finns i kommunen samt ett mail  med information om föreningen och en länk till kartläggningen.

Enkäten är besvarad av 128 kommuner.

Syftet med enkäten har bl a varit att få en uppfattning om

  • Vilka stödgrupper som finns i Sveriges olika kommuner
  • Vilken utbildning stödgruppsledarna har
  • Vilka "metoder"/handböcker som används
  • Om man använder sig av riktade eller blandade grupper
  • Om stödgruppsverksamheten är förankrad i verksamheten
  • Om stödgruppsverksamheten anses viktig
  • Om utvärdering av grupperna görs
  • Handledning

Sammanställning av kartläggningen är nu klar och kommer att visas i sin helhet inte kommunvis!

 

 

Tack för alla ni som hjälpt till med kartläggningen!

 

Har du några frågor angående kartläggningen kontakta oss på

 sglf.sverige@gmail.com eller till agneta.ronn@telia.com tel 0725-264515