STÖDGRUPPER I SVERIGE

 

KARTLÄGGNING

Stödgruppsledarnas Förening Sverige har nu genomfört en kartläggning över alla Sveriges 290 kommuner. Kommunerna har både fått ett telefonsamtal direkt till någon som känt till om stödgrupper finns i kommunen. Därutöver har personen även fått ett mail med information om föreningen samt med en länk till kartläggningen.

Enkäten är besvarad av 130 kommuner.

Syftet med enkäten har bl a varit att få en uppfattning om

  • Vilka stödgrupper som finns i Sveriges olika kommuner
  • Vilken utbildning stödgruppsledarna har
  • Vilka "metoder" som används
  • Om man använder sig av riktade eller blandade grupper
  • Om stödgruppsverksamheten är förankrad i verksamheten
  • Om stödgruppsverksamheten anses viktig
  • Om utvärdering av grupperna görs

Sammanställning av materialet pågår och kommer att visas i sin helhet inte kommunvis!

 

Tack för alla ni som hjälpt till med kartläggningen!

 

Har du några frågor angående kartläggningen kontakta oss på

 sglf.sverige@gmail.com eller till agneta.ronn@telia.com tel 0725-264515