STÖDGRUPPER I SVERIGE

 

KARTLÄGGNING

Stödgruppsledarnas Förening Sverige gör nu en kartläggning över de stödgruppsverksamheter som finns i landets olika kommuner. Att kartlägga vilka stödgrupper som finns kräver ett stort arbete. Därför ber vi alla våra medlemmar att hjälpa oss med att informera angående vilka stödgrupper som finns i kommunerna.

Att fylla i kartläggningen tar endast någon minut.

Gå in på länken www.sglfkartlaggning.se

Sammanställningen kommer att göras i en helhet och inte kommunvis.

 

Tack för att du hjälper till med kartläggningen!

 

Har du några frågor angående kartläggningen kontakta oss på

 sglf.sverige@gmail.com eller till agneta.ronn@telia.com tel 0725-264515