Styrelsemöte 2020

Alla styrelsemöten förutom arbetsmötet i Stockholm sker digitalt via facetime, skype, team, telefon

23 januari

27 februari

26 mars

28 april årsmöte och konstituerande möte

14 maj

18 juni

3 september

15 oktober

23-24 november arbetsmöte i Stockholm

 

 Protokoll från styrelsemöten läggs inte upp på hemsidan.

Önskar du som medlem få information om något speciellt/få protokoll, kontakta någon i styrelsen. 

 

Ärenden/förslag som medlemmar vill ta upp ska vara styrelsen tillhanda 2 veckor innan styrelsemötet äger rum.