Styrelsemöte 2022

Alla styrelsemöten förutom 1 arbetsmöte/år sker digitalt via facetime, skype, team, telefon

Hör gärna av er till styrelsen om ni önskar att något skall tas upp på styrelsemöten 

17 januari

4 februari

29 april årsmöte

 

 

 

 

 Protokoll från styrelsemöten läggs inte upp på hemsidan.

Önskar du som medlem få information om något speciellt/få protokoll, kontakta någon i styrelsen. 

 

Ärenden/förslag som medlemmar vill ta upp ska vara styrelsen tillhanda 2 veckor innan styrelsemötet äger rum.