Styrelsemöte 2019


Arbetsmöte/Styrelsemöte den 25 jan i Stockholm  (10.00-16.00 Vändpunkten)

Styrelsemöte 20 februari via Skype/telefon

 Årsmöte, konstituerande möte 25 mars

26 april, skype och telefon

17 maj, skype och telefon

14 juni, skype och telefon

23 augusti, skype och telefon

19 september, skype och telefon

25 oktober, skype, telefon, facetime

14-15 november arbetsmöte i Stockholm  (Tack Ersta Vändpunkt för att vi fick låna lokaler)

 

Styrelsemöte 2020

23 januari

27 februari

26 mars

28 april årsmöte och konstituerande möte

 

 Protokoll från styrelsemöten läggs inte upp på hemsidan.

Önskar du som medlem få information om något speciellt/få protokoll, kontakta någon i styrelsen. 

 

Ärenden/förslag som medlemmar vill ta upp ska vara styrelsen tillhanda 2 veckor innan styrelsemötet äger rum.