Styrelsemöten 2018

Styrelsemöte under 2018

18 januari, 22 februari, 22 mars, 24 maj, 14 juni, 23 augusti, 27 september,                               18 oktober, 29 november

Därutöver styrelsemöten vid behov.

 Styrelsemöten sker via skype. Den 18 oktober arbetsmöte i Stockholm.

 Den 9 november träffar Sglf:s styrelse socialstyrelsen i Stockholm.

 Protokoll från styrelsemöten läggs inte upp på hemsidan.

Önskar du som medlem få information om något speciellt/få protokoll, kontakta någon i styrelsen. 

 

Ärenden/förslag som medlemmar vill ta upp ska vara styrelsen tillhanda 2 veckor innan styrelsemötet äger rum.