Styrelsemöte 2021

Alla styrelsemöten förutom 1 arbetsmöte/år sker digitalt via facetime, skype, team, telefon

Hör gärna av er till styrelsen om ni önskar att något skall tas upp på styrelsemöten

11 februari

18 mars

22 april årsmöte och konstituerande möte

27 och 28 maj arbetsmöte i Stockholm 

Då nya datum för styrelsemöten och stödgruppsdagarna 2021 är klara läggs de upp på hemsidan

 

 Protokoll från styrelsemöten läggs inte upp på hemsidan.

Önskar du som medlem få information om något speciellt/få protokoll, kontakta någon i styrelsen. 

 

Ärenden/förslag som medlemmar vill ta upp ska vara styrelsen tillhanda 2 veckor innan styrelsemötet äger rum.