Stödgruppsdagarna 2018 i Linköping

 

 Temat för dagarna var

"Att möta barn och ungdomar som bär på svåra livsupplevelser i grupp och individuellt"

 

 

Programmet för 16 april och 17 april var:

 

 16 april 2018

12.45 - 13.00 

Vi träffades i  Eleonoragruppens lokal Järnvägsgatan 8 A

13.00 - 14.00   

Jeanette Haglund och Oskar Palmbäck från Ersta Vändpunkt föreläste om "Projekt/missbruk förskolan"

14.00 - 14.30

Rundvandring i Eleonoragruppens lokaler

14.30 - 15.00 

Fika

15.00 - 17.00

Gun Lanneström berättade om Eleonoragruppens verksamhet. Eleonoragruppen är en privat verksamhet som startade 1995. De arbetar huvudsakligen med rådgivning och behandling både i grupp och enskilt www.eleonoragruppen.se

Förutom studiebesöket delade vi erfarenheter av att arbeta i en stödgruppsverksamhet, både glädjeämnen och svårigheter

R17.30 - 18.15

Stödgruppsledarnas Förening Sveriges årsmöte i Eleonoragruppens lokaler

 

 

17 april 2018

Stödgruppsdagen ägde rum på Sankt Larsgatan 19 i Linköping. 

08.30 - 09.00

Registrering

09.00 - 09.30

Välkomna, Kulturarrangemang

09.30 - 11.45

Pedagog och mental tränare Igor Ardoris även känd från SVT:s drama dokumentär "Klass 9 A" föreläste om: Att vara ledare och att möta barn och ungdomar som bär på svåra livsupplevelser i ett gruppsammanhang och individuellt. Att hantera utåtagerande beteende hos barn och ungdomar i gruppen. Att uppmärksamma barn och ungdomar som inte vill synas i gruppen. Att bygga barn och ungdomars självförtroende m m.

10.00 - 10.15

Fika

11.45 - 13.00

Lunch på egen hand

13.00 - 13.20

Information från Sglf:s styrelse

13.20 - 14.15

Samordnare/utbildare Sabine Kihlstedt föreläste om "traumamedveten omsorg" TMO

14.15 -15.30 

Open Space samt fika och mingel. 

15.30 - 16.00

Sammanfattning av stödgruppsdagarna samt Avslut

Sammanställningen från Open Space frågorna kan inte läggas upp på hemsidan p g a mycket text! Tack för allas ert engagemang, intressanta och värdefulla synpunkter..synpunkter som vi alla har nytta av! Skicka ett mail till agneta.ronn@telia.com så skickar vi ut alla synpunkterna till dig!

 

Anmälan och kostnad för stödgruppsdagarna

Om du inte är medlem kostar stödgruppsdagarna 500:-, för medlemmar 350:-. Medlemsskap i föreningen kostar 100:-/år. Anmäl dig på sglf.sverige@gmail.com och sätt in anmälningsavgiften och eventuell medlemsavgift på pg 618376-8. Skriv även namnet på medlem.

 

Anmälan om medlemsskap

Skriv på mailen att du vill bli medlem och ange namn, adress, telefonnummer och verksamhet (medlemsavgift 100:- och för stödgruppsdagen 350:-). Se på www.gruppledarforening.se undet flik "Bli medlem" angående kraven för medlemsskap.

Du kan även bli stödmedlem, som stödmedlem har du inte rösträtt. Medlemsavgiften är 100:- och för stödgruppsdagarna 350:-. Ange på anmälan att du vill bli stödmedlem.

Har du några frågor ring gärna Agneta Rönn 0725-264515 eller maila någon i styrelsen, se kontaktuppgifter

 

Övernattning

 Förslag på övernattning kontakta någon i styrelsen

 

 

Varmt välkomna till två spännande dagar i Linköping!

 

 

 

 

 

Nedan är ett axplock ur det som det samtalades om/diskuterades vid  Stödgruppsdagens Open Space i Helsingborg 2016 mycket av nedan kom upp även vid Open Space i Östersund 2017

 

Vilka frågor vill ni att SGLF skall driva och arbeta för?

 

Hur kan vi synliggöra för politiker, chefer och andra beslutsfattare, kraften och dynamiken som sker i en stödgrupp? Därutöver, den möjlighet som stödgruppen ger att hjälpa många utan större kostnad?

 

Önskan om en utbildning på högskolenivå för stödgruppsledare. Utbildning och forskning kopplas till högskolan.

 

Vikten av det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar

 

Lyfta informationen angående trauma och framförallt hur det påverkar barn och ungdomar: att inte se felet på individen utan fråga vad den varit med om.

 

Diskussioner angående blandade stödgrupper (olika livssvårigheter i samma stödgrupp) kontra renodlade stödgruppergrupper (inte blanda olika livssvårigheter i samma grupp).

 

Vikten av att utvärdera stödgrupperna för att visa på effekter. 

 

Viktigt med en övergripande samordnare i de kommuner som har stödgrupper.

 

Bjuda in och ha politiker i grupp.

 

Erfarenhetsutbyte - Vilka stödgruppsverksamheter finns i Sverige?

 

Vilka erbjuder utbildningar?

 

Fortsätt gärna dessa viktiga samtal, diskussioner och synpunkter på vår facebooksida!