Stödgruppsdagarna i Karlstad den 25 och den 26 mars 2019

 

Årets tema är

"Att göra FN:s Barnkonventionen levande och brukbar"

 

Stödgruppsdagarna äger rum i församlingshemmet Västra Kyrkogatan 5. Lokalen ligger mitt emot domkyrkan

 

 

Program den 25 mars

10.00 - 12.00

De som har möjlighet inbjuds till en guidad visning på Lars Lerins konsthall Sandgrund/Västra Torggatan i Karlstad. Inträde 80:-/person. Guidningen bjuder Sglf på.

 

12.00 - 13.00

Lunch på egen hand (finns många lunchställen i närheten)

 

13.00 - 13.20

Registrering

 

13.20 - 14.00

Socialdirektör Monica Persson hälsar oss välkomna till Karlstad. Information från Sglf:s styrelse

 

14.00 - 15.45

Information från medlemmar. Anmäl till ordf Agneta Rönns mailadress agneta.ronn@telia.com om du vill dela med dig av någon utbildning, forskning, material eller dyl. Styrelsen måste få information om detta två veckor före stödgruppsdagarna/planering av tiden.

Open Space inklusive fika. Vi delar erfarenheter av att arbeta i en stödgruppsverksamhet, både glädjeämnen och svårigheter.

 

15.45 - 16.00 

Sammanfattning av Open Space

 

16.00

Vi förflyttar oss till Hagagatan 10 där Karlstad kommun har sin stödgruppslokal

 

16.20 - 18.00

Information om Karlstads stödgruppsverksamhet

Stödgruppsledarnas Förening Sveriges Årsmöte

 

 

Program den 26 mars 2019

 08.30 - 09.00

 Registrering av nya deltagare d v s de som inte deltagit den 25 mars

 

                                                            09.00 - 09.30

 Välkomna och Kulturellt arrangemang

Musiker Kerstin Andeby/Peter Wanngren och barnkör

Tilldelades bl a Alice Tegnèrs musikpris för sitt framstående arbete med barnmusik/Majas Alfabetssånger

 

 09.30 - 10.00

 Pedagog/författare och mental tränare Igor Ardoris.

 Igor Ardoris är även känd från SVT:s dramadokumentär "Klass 9 A". Föreläste även på 2018 års stödgruppsdagar. På medlemmars önskan återkommer Igor Ardoris även på 2019 års stödgruppsdagar med en ny föreläsning om ledarskap

 "Effektiv konflikthantering. Hur vi hanterar utåtagerande beteende med minimal ansträngning och maximal effekt"

 

 10.00 - 10.15

 Fika

 

 10.15 - 11.45

 Forts ...Igor Ardoris 

 

 11.45 - 13.00

 Lunch på egen hand (det finns många lunchställen i närheten)

 

13.00 - 13.15

Sglf informerar från årsmötet

 

13.15 - 15.15

Föreläsare/författare Maria Pia Gottberg

En av Sveriges främsta föreläsare när det handlar om att bemöta barns känslor. Hon har även utvecklat konceptet Friendly som fått stor spridning i Sverige, Norge och Finland

"Jag vill inte vara själv med mina känslor"

 

15.15 - 15.30

Fika

 

15.30 - 16.00

Sammanfattning av stödgruppsdagarna och Avslut

 

 

 

 

Anmälan till stödgruppsdagarna

 Om du inte är medlem kostar stödgruppsdagarna 600:-, för medlemmar 450:-. Är du inte medlem och betalar 600:- ingår om du önskar, medlemskapet i anmälningsavgiften. Vid anmälan ange även att du vill bli medlem. Medlemskapet är personligt se under fliken i menyn Bli medlem

Anmäl dig på mailadressen sglf.sverige@gmail.com och sätt in anmälningsavgiften på pg 618376-8. 

 

 Vill du bli medlem i samband med anmälan till stödgruppsdagarna ange namn, adress, telefonnummer och verksamhet. Du kan inte ange en verksamhet som medlem, medlemskapet är personligt

 Har du några frågor ring gärna ordf Agneta Rönn tel 0725-264515 eller ring/maila någon i styrelsen, se kontaktuppgifterna på hemsidan.

 

 Övernattning

  Förslag på övernattning kan lämnas av styrelsen, kontakta oss gärna!

 

 Välkommen till två spännande dagar i Karlstad!

 

 

 

 

 

Stödgruppsdagarna 2018 i Linköping

 

 Temat för dagarna var

"Att möta barn och ungdomar som bär på svåra livsupplevelser i grupp och individuellt"

 

 

Programmet för 16 april och 17 april var:

 

 16 april 2018

12.45 - 13.00 

Vi träffades i  Eleonoragruppens lokal Järnvägsgatan 8 A

13.00 - 14.00   

Jeanette Haglund och Oskar Palmbäck från Ersta Vändpunkt föreläste om "Projekt/missbruk förskolan"

14.00 - 14.30

Rundvandring i Eleonoragruppens lokaler

14.30 - 15.00 

Fika

15.00 - 17.00

Gun Lanneström berättade om Eleonoragruppens verksamhet. Eleonoragruppen är en privat verksamhet som startade 1995. De arbetar huvudsakligen med rådgivning och behandling både i grupp och enskilt www.eleonoragruppen.se

Förutom studiebesöket delade vi erfarenheter av att arbeta i en stödgruppsverksamhet, både glädjeämnen och svårigheter

R17.30 - 18.15

Stödgruppsledarnas Förening Sveriges årsmöte i Eleonoragruppens lokaler

 

 

17 april 2018

Stödgruppsdagen ägde rum på Sankt Larsgatan 19 i Linköping. 

08.30 - 09.00

Registrering

09.00 - 09.30

Välkomna, Kulturarrangemang

09.30 - 11.45

Pedagog och mental tränare Igor Ardoris även känd från SVT:s drama dokumentär "Klass 9 A" föreläste om: Att vara ledare och att möta barn och ungdomar som bär på svåra livsupplevelser i ett gruppsammanhang och individuellt. Att hantera utåtagerande beteende hos barn och ungdomar i gruppen. Att uppmärksamma barn och ungdomar som inte vill synas i gruppen. Att bygga barn och ungdomars självförtroende m m.

10.00 - 10.15

Fika

11.45 - 13.00

Lunch på egen hand

13.00 - 13.20

Information från Sglf:s styrelse

13.20 - 14.15

Samordnare/utbildare Sabine Kihlstedt föreläste om "traumamedveten omsorg" TMO

14.15 -15.30 

Open Space samt fika och mingel. 

15.30 - 16.00

Sammanfattning av stödgruppsdagarna samt Avslut

Sammanställningen från Open Space frågorna kan inte läggas upp på hemsidan p g a mycket text! Tack för allas ert engagemang, intressanta och värdefulla synpunkter..synpunkter som vi alla har nytta av! Skicka ett mail till agneta.ronn@telia.com så skickar vi ut alla synpunkterna till dig!

 

 

 

 

 

Nedan är ett axplock ur det som det samtalades om/diskuterades vid  Stödgruppsdagens Open Space i Helsingborg 2016 mycket av nedan kom upp även vid Open Space i Östersund 2017

 

Vilka frågor vill ni att SGLF skall driva och arbeta för?

 

Hur kan vi synliggöra för politiker, chefer och andra beslutsfattare, kraften och dynamiken som sker i en stödgrupp? Därutöver, den möjlighet som stödgruppen ger att hjälpa många utan större kostnad?

 

Önskan om en utbildning på högskolenivå för stödgruppsledare. Utbildning och forskning kopplas till högskolan.

 

Vikten av det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar

 

Lyfta informationen angående trauma och framförallt hur det påverkar barn och ungdomar: att inte se felet på individen utan fråga vad den varit med om.

 

Diskussioner angående blandade stödgrupper (olika livssvårigheter i samma stödgrupp) kontra renodlade stödgruppergrupper (inte blanda olika livssvårigheter i samma grupp).

 

Vikten av att utvärdera stödgrupperna för att visa på effekter. 

 

Viktigt med en övergripande samordnare i de kommuner som har stödgrupper.

 

Bjuda in och ha politiker i grupp.

 

Erfarenhetsutbyte - Vilka stödgruppsverksamheter finns i Sverige?

 

Vilka erbjuder utbildningar?

 

Fortsätt gärna dessa viktiga samtal, diskussioner och synpunkter på vår facebooksida!