P g a coronaepidemin 

blev Stödgruppsdagarna 2020  inställda.

 

Tyvärr har nu även stödgruppsdagarna 2022 blivit inställda.

F n är det osäkert huruvida pandemin kommer att utveckla sig i höst. Därutöver har ett flertal kommuner fortfarande

restriktioner.

 

 Vi ser nu fram emot att träffas våren 2022 i Göteborg!

 

Vi ses 2022 i Göteborg!

 

 

 

Stödgruppsdagarnas tema 2020 skulle varit 

"STÖDGRUPPER I PRAKTIKEN"

  

Program 28 april 2020 skulle varit:

12.00 - 13.00

Gemensam lunch

 

13.00 - 15.00

 Vi träffas på Familjefokus/Tryggvegruppen region Gotland mf l Östervägen 10 i Visby 

Studiebesök/Information Gotlands stödgruppsverksamhet 

 

15.00 - 16.30

Vi går till Tjelvarkyrkan, Tjelvarvägen 4 i Visby.

Vi delar med oss av olika stödgruppsövningar, rollspel, filmer mm

Fika samt Open Spce

 

16.30 - 17.00 

Sammanfattning av Open Space

 

18.00 - 19.00

Stödgruppsledarnas Förening Sveriges Årsmöte

 

 

Program den 29 april 2020 skulle varit:

 08.30 - 09.00

 Registrering av deltagare Tjelvarkyrkan, Tjelvarvägen 4

 

                                                             09.00 - 09.30

 Välkomna och Kulturellt arrangemang

Kjell Gardarfve musiker/enhetschef för socialstjänstens öppenvård Familjefokus i Visby

 

 09.30 - 11.30

 Föreläsare  Mia Börjesson.

Master i socialt arbete, handledare, föredragshållare/veiledare i Sverige och Norge, arbetar också mycket med gruppverksamheter och har skrivit flera böcker www.miaborjesson.se

 

 11.30 - 11.45

 Forts frågor till Mia Börjesson

 

 11.45 - 13.00

 Lunch på egen hand (det finns många lunchställen i närheten 

                             

  13.00 - 14.30

Redovisning av Sglf:s

Kartläggning över stödgruppsverksamheter i Sveriges kommuner

Information från Stödgruppsledarnas Förenings årsmöte

Information och frågor från stödgruppsdeltagarna

 

14.30 - 15.00

Fika

 

15.00 - 15.15

Sammanfattning av stödgruppsdagarna och Avslut

 

 

 

 

Anmälan till stödgruppsdagarna

Anmälan till stödgruppsdagarna för medlemmar, stödmedlemmar är 500:-

Medlemsavgiften för medlemmar, stödmedlemmar under 2020 är 150:-

Anmälningsavgiften till stödgruppsdagarna för icke medlemmar är 675:-

Medlemsskapet är personligt. Se under fliken i menyn Bli medlem angående vem som kan bli medlem/stödmedlem, betalning och uppgifter till medlemsreg

Anmäl dig till stödgruppsdagarna med namn, telefonnummer och verksamhet på sglf.sverige@gmail.com

Sätt in anmälningsavgiften på pg 618376-8. 

Önskar du faktura..ange namn på deltagarna, medlem eller icke medlem och fakturaadress..maila eller ring Agneta Rönn 

Har du några frågor ring gärna ordf Agneta Rönn tel 0725-264515 agneta.ronn@telia.com eller ring/maila någon annan i styrelsen, se kontaktuppgifterna på hemsidan.

 

Rese- och hotellinformation

Gångavstånd från färjeterminalen till Familjefokus och Tjelvakyrkan. Visby flygplats är belägen 2 km från Visby centrum.

Alla hotell i Visby ligger på gångavstånd till Familjefokus och Tjelvarkyrkan.

  Förslag på övernattning kan lämnas av styrelsen, kontakta oss gärna!

 

 Vi ses i stället 2021 i VISBY!

 

 

 

 

 

Nedan är ett axplock ur det som det samtalades om/diskuterades vid  Stödgruppsdagens Open Space i Helsingborg 2016 mycket av nedan kom upp även vid Open Space i Östersund 2017

 

Vilka frågor vill ni att SGLF skall driva och arbeta för?

 

Hur kan vi synliggöra för politiker, chefer och andra beslutsfattare, kraften och dynamiken som sker i en stödgrupp? Därutöver, den möjlighet som stödgruppen ger att hjälpa många utan större kostnad?

 

Önskan om en utbildning på högskolenivå för stödgruppsledare. Utbildning och forskning kopplas till högskolan.

 

Vikten av det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar

 

Lyfta informationen angående trauma och framförallt hur det påverkar barn och ungdomar: att inte se felet på individen utan fråga vad den varit med om.

 

Diskussioner angående blandade stödgrupper (olika livssvårigheter i samma stödgrupp) kontra renodlade stödgruppergrupper (inte blanda olika livssvårigheter i samma grupp).

 

Vikten av att utvärdera stödgrupperna för att visa på effekter. 

 

Viktigt med en övergripande samordnare i de kommuner som har stödgrupper.

 

Bjuda in och ha politiker i grupp.

 

Erfarenhetsutbyte - Vilka stödgruppsverksamheter finns i Sverige?

 

Vilka erbjuder utbildningar?

 

Fortsätt gärna dessa viktiga samtal, diskussioner och synpunkter på vår facebooksida!