Styrelse 2021

 

Föreningens styrelse består av:

Agneta Rönn, Ängelholm         agneta.ronn@telia.com   0725-264515

Ordförande, ansvarar för hemsidan

 

 Kerstin Olofsson, Visby            bertels@telia.com    0702-906198

Sekreterare

 
 
Sabine Kihlstedt, Karlstad        s.kihlstedt@gmail.com   070-3024138
 
Kassör
 
 
 
Berit Henlich-Wretman, Östersund     b.wretman@gmail.com  070-5608211
 
 Ansvarar för medlemsregister och mail
  
 
 
Christine Demetriades, Linköping                christine.demetriades@eleonoragruppen.se  073-7481303
 
Ansvarar för facebook samt hemsida
 
 
 
Gun Lannerström,  Linköping     gun.lannestrom@gmail.com   0704-946463
 
 
 
 
 
 
Styrelsen kan också nås via kontaktsidan.