Styrelse 2022

 

Föreningens styrelse består av:

 

Sabine Kihlstedt. Karlstad     s.kihlstedt@gmail.com 

0730 44 30 04

Ordförande

 

Kerstin Olofsson, Visby            bertels@telia.com    

0702-906198

Sekreterare
 
 
GunLanneström.  Stockholm    gun.lannestrom@gmail.com   
0704-946463
 
Kassör
 
 
 Återkommer med namn i sept 2022!
 
 Ansvarar för medlemsregister och mail
  
 
 
Christine Demetriades, Linköping                christine.demetriades@eleonoragruppen.se  073-7481303
 
Ansvarar för facebook samt hemsida
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Styrelsen kan också nås via kontaktsidan.