Styrelse 2019

 

Föreningens styrelse består av:

Agneta Rönn, Ängelholm         agneta.ronn@telia.com  

Ordförande, ansvarar för hemsidan

 

Kerstin Olofsson, Visby            kerstin.olofsson@gotland.se

Sekreterare

Sabine Kihlstedt, Karlstad        sabine.kihlstedt@karlstad.se
Kassör
 
Berit Henlich-Wretman,      berit.henlich-wretman@ostersund.se
Östersund
Ansvarar för medlemsregister och mail
  
Lisa Oulie, Karlstad                   lisa.oulie@karlstad.se
Ansvarar för Facebook samt hemsida
 
 
Gun Lannerström,          gun.lannestrom@eleonora-gruppen.se
Linköping
 
 
 
 
 
Styrelsen kan också nås via kontaktsidan.