Styrelse 2020

 

Föreningens styrelse består av:

Agneta Rönn, Ängelholm         agneta.ronn@telia.com  

Ordförande, ansvarar för hemsidan

 

 Kerstin Olofsson, Visby            kerstin.olofsson@gotland.se

Sekreterare

 
 
Sabine Kihlstedt, Karlstad        sabine.kihlstedt@karlstad.se
 
Kassör
 
 
 
Berit Henlich-Wretman, Östersund     berit.henlich-wretman@ostersund.se
 
 Ansvarar för medlemsregister och mail
  
 
 
Christine Demetriades, Linköping                   christine.demetriades@eleonoragruppen.se
 
Ansvarar för facebook samt hemsida
 
 
 
Gun Lannerström,  Linköping     gun.lannestrom@gmail.se
 
 
 
 
 
 
Styrelsen kan också nås via kontaktsidan.