Årsmöte 2018

 

 

 

Stödgruppsledarnas Förenings årsmöte den16 april 2018 i Linköping.

Sglf:s årsmöte sammanföll med stödgruppsdagarna den 16 och 17 april.

 

 

 

Angående årsmötet

Information angående årsmöteshandlingarna läggs ut på hemsidan.

 

Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

 

 
Program för årsmötet/stödgruppsdagarna finns under hemsidans rubrik "Stödgruppsdagen".
 
 
 
 
Protokoll från årsmötet kommer mejlas till medlem på begära