Stödgruppledarnas Förenings årsmöte den 25 mars 2019 i Karlstad.

 

Sglf:s årsmöte sammanfaller med stödgruppsdagarna den 25 och 26 mars 2019.

 

 

 

Angående årsmötet

Se under hemsidans rubrik "Kallelse årsmöte"

 

Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

 

 
Program för årsmötet/stödgruppsdagarna finns under hemsidans rubrik "Stödgruppsdagen".
 
 
 
 
Protokoll från årsmötet i Karlstad  2019 mejlas till medlem på begära