STÖDGRUPPSLEDARNAS FÖRENINGS ÅRSMÖTE 2020

Årsmötet skedde digitalt på "TEAM" den

 28 april 2020 

 

Vid begäran skickas protokoll från årsmötet ut till medlem via mail 

 

 

 

 

Angående årsmötet

Se under hemsidans rubrik "Kallelse årsmöte"

 

Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast en vecka före årsmötet.