Välkommen till vår webbsida

 
P g a coronaepidemin blev
STÖDGRUPPSDAGARNA 2020 
inställda och nu blir även STÖDGRUPPSDAGARNA 2021 inställda!
 
Det är fortfarande osäkert hur pandemin utvecklar sig i höst. Därutöver är det ett flertal kommuner som har restriktioner angående konferenser mm.
 
Vi ses våren 2022 i Göteborg.
 
 

 

VÄLKOMNA 2022 TILL GÖTEBORG!
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack CSA (Centralförbundet för Socialt Arbete)
för ekonomiskt bidrag till Stödgruppsdagarna 2018, 2019 och 2020!
 
 
 
 
 
 
KARTLÄGGNING 
 
Vi har nu kontaktat alla Sveriges 290 kommuner. Tack alla ni som har svarat på enkäten.
Sammanställningen finns nu på hemsidan under fliken Kartläggning Stödgrupper, se även under fliken Stödgruppers mål
 

 
MAIL

Stödgruppsledarnas Förening Sverige mailadress är:
Sglf.sverige@gmail.com

Styrelseledamöterna läser och besvarar regelbundet alla inkomna mail. 

Välkomna med frågor, tips och annat som ni vill dela med er av till andra stödgruppsledare.

 

Vi i styrelsen tar gärna också emot önskemål om vad ni vill att föreningen skall påverka och arbeta med.