Välkommen till vår webbsida

VÄLKOMNA TILL  
 STÖDGRUPPSDAGARNA 
I KARLSTAD
DEN 25 OCH 26 MARS 2019
 
"Att göra FN:s Barnkonvention levande och brukbar"

 

Hela programmet finns nu under fliken stödgruppsdagen
 
 
Pedagog och mental tränare Igor Ardoris återkommer enligt medlemmars önskemål även på 2019 års stödgruppsdagar med temat  
Ledarskap
"Effektiv konflikthantering - 
Hur vi hanterar utåtagerande beteende med minimal ansträngning och maximal effekt"
 
 
Maria-Pia Gottberg är en av Sveriges främsta föreläsare när det handlar om att bemöta barns känslor. Hon kommer ev att kombinera sin föreläsning med praktiska övningar under temat
"Jag vill inte vara själv med mina känslor"
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack CSA (Centralförbundet för Socialt Arbete)
för det ekonomiska bidraget till Stödgruppsdagarna både 2018 och 2019!
 
 
 
 
 
 
KARTLÄGGNING 
 
Vi har nu kontaktat alla Sveriges 290 kommuner. Tack alla ni som har svarat på enkäten. Den är nu nedstängd och sammanställning pågår
 

 
MAIL

Stödgruppsledarnas Förening Sverige mailadress är:
Sglf.sverige@gmail.com

Styrelseledamöterna läser och besvarar regelbundet alla inkomna mail. 

Välkomna med frågor, tips och annat som ni vill dela med er av till andra stödgruppsledare.

 

Vi i styrelsen tar gärna också emot önskemål om vad ni vill att föreningen skall påverka och arbeta med.