Välkommen till vår webbsida

 
P g a coronaepidemin blev
STÖDGRUPPSDAGARNA 2020 
inställda
 
Nu gör vi ett nytt försök och STÖDGRUPPSDAGARNA 2021 planeras att genomföras i GÖTEBORG till hösten
 
 
 
 

 

VÄLKOMNA 2021 TILL GÖTEBORG!
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack CSA (Centralförbundet för Socialt Arbete)
för ekonomiskt bidrag till Stödgruppsdagarna 2018, 2019 och 2020!
 
 
 
 
 
 
KARTLÄGGNING 
 
Vi har nu kontaktat alla Sveriges 290 kommuner. Tack alla ni som har svarat på enkäten.
Sammanställningen finns nu på hemsidan under fliken Kartläggning Stödgrupper, se även under fliken Stödgruppers mål
 

 
MAIL

Stödgruppsledarnas Förening Sverige mailadress är:
Sglf.sverige@gmail.com

Styrelseledamöterna läser och besvarar regelbundet alla inkomna mail. 

Välkomna med frågor, tips och annat som ni vill dela med er av till andra stödgruppsledare.

 

Vi i styrelsen tar gärna också emot önskemål om vad ni vill att föreningen skall påverka och arbeta med.